Keerklepcontrole

Toestel- en procesbeveiligingen

Toestel- en procesbeveiligingen, vaak keerkleppen genoemd, zijn in vrijwel iedere drinkwaterinstallatie aanwezig. Bij particulieren thuis is dat bijvoorbeeld de wasmachinekraan of een inlaatcombinatie voor een boiler of combiketel. In de prioritaire- en zorgplichtlocaties zijn veel meer aantallen en ook veel meer soorten beveiligingen aanwezig. Dat kan een beveiliging voor een koffieautomaat zijn of voor een ontharder in een spoelkeuken. Maar denk ook aan beveiligingen voor brandslanghaspels of vulpunten in technische ruimtes.

Jaarlijkse controle

Waterwerkblad 1.4G stelt dat toestel- en procesbeveiligingen jaarlijks moeten worden gecontroleerd op goede werking. De methode die hiervoor gebruikt wordt is de standaard methode, de overdruk methode en de vacuüm methode. Deze methodes staan allemaal beschreven in Waterwerkblad 1.4G.