Beheer en onderhoud

Specifieke beheerstaken

Prioritaire locaties moeten vanuit de regelgeving specifieke beheerstaken uitvoeren, zoals onder andere wekelijks de ongebruikte tappunten spoelen, maandelijks temperaturen meten, het gangbaar houden van afsluiters en het reinigen van boilers. Voor zorgplichtlocaties zijn deze beheerstaken niet wettelijk vastgelegd, maar ook daar heeft de eigenaar een verantwoordelijkheid.

NEN1006 artikel 1.4.2

In NEN1006 artikel 1.4.2 lid b staat het aldus omschreven; Tappunten waar water ter beschikking wordt gesteld voor hygiënische en/of consumptieve doeleinden dient te voldoen aan de chemische, fysische en microbiologische eisen van drinkwater.

Ruime ervaring

Wij kunnen deze werkzaamheden voor u uit handen nemen, structureel of op momenten dat uw eigen medewerkers wegens vakantie of ziekte even niet beschikbaar zijn. Wij hebben de beschikking over BRL-17025 gekalibreerde thermometers waardoor de metingen voldoen aan de wettelijke eisen. Ook hebben we een ruime ervaring met digitale logboeken, zoals Legionella Dossier voor registratie van uitgevoerde werkzaamheden.