Voogt Installatietechniek

Voogt Installatietechniek

Voogt Installatietechniek is een loodgietersbedrijf dat werkt vanuit Leeuwarden. We werken voor een groot aantal landelijke adviesbureaus op het gebied van legionellapreventie. Voor deze partijen voeren we beheers- en onderhoudstaken uit in drinkwaterinstallaties, doen de wettelijk verplichte jaarlijkse keerklepcontroles en passen drinkwaterinstallaties aan naar aanleiding van risicoanalyses.

Particulieren

Naast deze werkzaamheden richten we ons ook op de particuliere markt. Hiervoor plaatsen en sluiten we bij voorbeeld kokend water boilers zoals Quookers aan, leggen buitenkranen aan of passen we het leidingwerk aan omdat er een nieuwe keuken geplaatst gaat worden. Voor deze werkzaamheden richten we ons vooral op de plaatsen Leeuwarden, Dokkum, Heerenveen, Drachten, Sneek, Franeker en Harlingen en de wat kleinere dorpen hier omheen zoals Stiens en Hurdegaryp. We nemen regelmatig werkzaamheden aan via Werkspot, maar u kunt ons natuurlijk ook rechtstreeks benaderen. Gebruik hiervoor de Whatsapp-knop onderaan de pagina. We proberen altijd dezelfde dag nog een reactie terug te sturen.

Zakelijke markt

Voor de zakelijke markt werken wij veel voor landelijke drinkwateradviesbureaus. We voeren werkzaamheden uit die zijn opgenomen in het Legionella beheersplan. In het beheersplan staan bijvoorbeeld beheer- en onderhoudstaken, keerklepcontroles en technische aanpassingen.

Prioritaire locaties zoals hotels, zorglocaties, zwembaden, sauna’s, jachthavens, een bed and breakfast (met meer dan vijf slaapplaatsen) of camping hebben een wettelijke plicht deze taken uit te voeren en het aantoonbaar te registreren in een (digitaal) logboek.

Zorgplicht

Locaties zoals kantoren, sportlocaties of in de industrie hebben een zorgplicht. De zorgplicht houdt in dat iedereen veilig gebruik moet kunnen maken van de drinkwaterinstallatie. Op zorgplichtlocaties waar aerosolvormende tappunten zoals douches aanwezig zijn, is het verstandig dezelfde beheertaken uit te voeren als bij prioritaire locaties.